Gebruiksvoorwaarden van ON THAT ASS

ON THAT ASS biedt een unieke service voor iedereen die geen saaie boxershorts wil dragen. Elke maand leveren wij een gloednieuwe boxershort van topkwaliteit aan onze members. Wanneer jij je aanmeldt bij ON THAT ASS mag je eerst een gratis boxershort uitzoeken. Waarom? Omdat we je willen laten zien én voelen dat je de beste keuze maakt. Het gebruik van deze service is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden.

Membership

1.1. Je ON THAT ASS membership wordt maandelijks voortgezet totdat het wordt opgezegd. Opzeggen gaat via het account dat wordt aangemaakt bij aanmelding. Bij aanmelding verstrek je tevens een betaalmiddel. Betaalmiddel betekent een actueel, geldig, geaccepteerd en op de aanmeldpagina genoemd betaalmiddel van het betreffende land dat van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt. Bij aanmelding vragen wij je €0,01 verificatiekosten te betalen, zodat wij jouw bankrekeningnummer kunnen koppelen aan je account. Ook kunnen we op deze manier fraude tegengaan. Je geeft ons toestemming om maandelijks je lidmaatschapskosten voor de komende maand af te schrijven via je betaalmiddel, tenzij je je lidmaatschap opzegt binnen je proefperiode.

1.2. Je kan alleen het design van je eerste gratis boxershort kiezen, dit doe je tijdens het aanmelden. Vervolgens ontvang je elke maand een spiksplinternieuwe boxershort waarvan je niet weet hoe deze eruit ziet. De boxershort van de maand kun je niet omwisselen voor een eerder uitgebrachte ON THAT ASS Originals of ON THAT ASS One boxershort.

Gratis proefperiode

2.1. Proefperiode. Je ON THAT ASS membership begint met een gratis proefboxershort, tenzij anders wordt aangegeven tijdens het registratieproces. Elk uniek account heeft recht op één gratis proef boxershort. Een uniek account bestaat uit een uniek mailadres, uniek bankrekeningnummer en een uniek adres. Elk bankrekeningnummer, adres en/of email adres kan één keer gebruikt worden. Bij misbruik worden alle overig verkregen boxershorts waar geen membershipkosten voor betaald zijn in rekening gebracht. De betaalde €0,01 verificatiekosten bij het aanmaken van een dubbelaccount worden niet teruggeboekt.

2.2. Extra membership(s). Een user kan via het account een tot en met vijf membership(s) aanmaken. De aangemaakte membership(s) gaan mee met de eerstsvolgende afschrijving. Deze membership(s) hebben geen recht op een gratis proefboxershort. Wanneer je twee of meer memberships hebt bij ON THAT ASS wordt er 10% korting op het totaalbedrag toegepast. Gewoon omdat we het waarderen dat je zo’n fan bent.

2.3. Aanmelding. Je gratis proefperiode begint vanaf het moment dat jij je succesvol hebt aangemeld. Voordat je proefperiode afloopt ontvang je hierover van ons een e-mail. Binnen de proefperiode kun je jouw membership per direct stopzetten. Je gaat dan niet mee met de afschrijving van de volgende maand. Na de proefperiode hanteren wij een opzegtermijn van één maand. Start je proefperiode vlak na de 12e van de maand dan ga je niet mee met de afschrijving van dezelfde maand. Zo heb je genoeg tijd om je eerste boxershort te proberen.

2.4. Aanbieding. ON THAT ASS bepaalt naar eigen inzicht of iemand in aanmerking komt voor een gratis proefperiode en kan de voorwaarden of duur beperken om misbruik van de gratis proefperiode te voorkomen. We behouden ons het recht voor om meerdere verkregen gratis boxershorts per account in rekening te brengen.

2.5. Membershipkosten. We schrijven je maandelijkse membershipkosten aan het einde van de gratis proefperiode af via je betaalmiddel, tenzij je je lidmaatschap voor het einde van de gratis proefperiode opzegt.

2.6. Opzegtermijn. Het ON THAT ASS membership wordt na je proefperiode automatisch voortgezet. In je proefperiode kun je de overeenkomt per direct ontbinden. In een actief membership heb je geen recht op een herroepingstermijn om je overeenkomst per direct te ontbinden en geldt de opzegtermijn van een maand.

Facturering en opzegging

3.1. Membershipkosten. De membershipkosten van ON THAT ASS worden maandelijks afgeschreven via het betaalmiddel dat is gekoppeld bij aanmelding. Ga hiervoor naar onze website log in via het account en ga naar het kopje afschrijving en levering als je je volgende betalingsdatum wilt bekijken of om voorgaande facturen in te zien.

3.2. Afschrijving en levering. De membershipskosten van ON THAT ASS worden afgeschreven voordat de boxershort geleverd wordt. De afschrijving hiervan is altijd rond de 23ste van de maand en de levering tussen de 10e en 15e van de maand erop.

3.3. Betaalmiddel. Om aan ON THAT ASS deel te kunnen nemen, moet je een geldig betaalmiddel verstrekken. Op de pagina "mijn gegevens" kun je je betaalmiddelen inzien of wijzigen. Voor het gebruik en koppelen van sommige betaalmiddelen kan de aanbieder bepaalde kosten bij je in rekening brengen, zoals kosten voor internationale transacties of andere kosten voor de verwerking van je betaalmiddel. Lokale belastingen kunnen per betaalmiddel verschillen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de aanbieder van je betaalmiddel.

3.4. Opzegging. Je kunt je ON THAT ASS membership te allen tijde online opzeggen via je account dat je hebt aangemaakt tijdens aanmelding. Nadat je hebt opgezegd, behoud je toegang tot ON THAT ASS account, hier kun je het membership weer activeren. Als je wilt opzeggen, ga je naar je account en vervolgens naar het kopje ‘account wijzigen’ hier selecteer je de maand waarin jouw laatste afschrijving plaatsvindt. Automatisch wordt er een bevestigingsmail gestuurd naar het mailadres dat is aangemaakt tijdens aanmelding. Wanneer je een openstaande betaling hebt, is het niet mogelijk om het membership op te zeggen.

3.5. Wijziging. We kunnen ons membership en de prijs van onze service van tijd tot tijd wijzigen. Prijswijzigingen of wijzigingen in ons membership zijn echter pas 20 dagen na kennisgeving van toepassing.

3.6. Gegevens verwijderen. Je kunt gebruik maken van ‘Recht van inzage’ om een overzicht te krijgen over welke persoonsgegevens wij van jou hebben vastgelegd. Je kan je gegevens wijzigen en gebruik maken van ‘Recht op correctie’. De meeste gegevens kun je zelf online aanpassen via je account. Klik op de volgende link: https://nl.onthatass.com/faq/gegevens-wijzigen voor meer informatie over het wijzigingen of verwijderen van je gegevens.

Retourgarantie

4.1. Retourneren. Gaat je boxershort binnen 30 dagen kapot (door normaal gebruik) dan krijg je van ons kosteloos een nieuwe boxershort (hierbij moet je voldoen aan de voorwaarden om een retouraanvraag in te dienen, zie hiervoor het kopje 4.2. Voorwaarden). Je ontvangt alleen een nieuwe boxershort door het indienen van een retouraanvraag via je account. Ga hiervoor naar het kopje ‘retourneren’. Kom jij in aanmerking voor een vervangende boxershort, dan wordt jouw aanvraag binnen 2 werkdagen goedgekeurd. Je wordt hiervan op de hoogte gesteld via het mailadres dat is aangemaakt tijdens aanmelding.

4.2. Voorwaarden. Je kunt alleen een retouraanvraag indienen als je voldoet aan de volgende drie voorwaarden:
1: De boxershort mag niet langer dan 30 geleden ontvangen zijn.
2: Er mag geen betaling openstaan.
3: Een eventuele voorgaande retouraanvraag moet afgerond zijn.

Her-activeren

5.1. Her-activeren. Wanneer jij je membership(s) opzegt dan blijft je account bestaan. Hier kun je ten alle tijden inloggen om je gegevens in te zien en je account weer te activeren. Bij een her-activatie ga je mee met de eerstvolgende afschrijving. Bij het activeren van je account ontvang je geen gratis boxershort, deze heb je al ontvangen bij je aanmelding.

5.2. Actief member. Na het opnieuw activeren van je membership ben je weer een actief member. Er is dan geen proefperiode en je moet rekening houden met de regulieren opzegtermijn van een maand.

5.3. Annuleren. Wij zorgen ervoor dat je minimaal twee stappen moet doorlopen om het account weer te kunnen activeren. Wil je toch afzien van je her-activatie dan hanteren wij een annuleringsperiode van 2 werkdagen. Neem hiervoor contact op via hello-nl@onthatass.com.

Kortingen

6.1. Korting. Wanneer je twee of meer memberships hebt krijg je van ons 10% korting op het totaalbedrag. Gewoon omdat we het waarderen dat je zo’n fan bent.

6.2. Korting op korting. Het is niet mogelijk om buiten de bovengenoemde standaard 10% korting meer dan één extra korting per maand te ontvangen. Heb je twee verkregen kortingen, dan wordt de laats verkregen korting de factuur erna verrekend.

6.3. Vriendenactie. Alle actieve members kunnen gebruik maken van de vriendenactiekorting. Via het account kan een vriendenactiecode gedeeld worden. Per maand kan er één korting worden verstrekt, het aantal aangemelde vrienden heeft hier geen invloed op en deze korting wordt dus niet meegenomen naar voorgaande maanden. Wanneer de eerstvolgende factuur buiten de bovengenoemden 10% korting nog een andere korting bevat, dan wordt dit verrekend op de eerstvolgende factuur.

Algemeen

7.1. Leeftijd. Je moet minimaal achttien jaar zijn of meerderjarig in je provincie, regio of land om member te worden van het afsluiten van een membership bij ON THAT ASS.

7.2. De member die het ON THAT ASS account heeft aangemaakt en via wiens betaalmiddel de membershipskosten worden afgeschreven (ook wel de user genoemd), heeft toegang tot en controle over het ON THAT ASS account. Bovendien is de user verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden via het account. Je bent verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je aan ons verstrekt met betrekking tot je account en om deze waar nodig bij te werken. We kunnen je account beëindigen of tijdelijk blokkeren om jou, ON THAT ASS of onze partners te beschermen tegen identiteitsdiefstal of andere frauduleuze activiteiten.

Overig

8.1. Toepasselijk recht. Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig Nederlands recht. Deze voorwaarden vormen geen beperking van de dwingende rechtelijke consumentenbescherming die je mogelijk toekomt onder de toepasselijke wetgeving in jouw land.

8.2. Klantenondersteuning. Als je meer wilt weten over onze service of als je hulp nodig hebt met je account, kun je het onze help en info pagina bezoeken. Ga hiervoor naar: Klantenservice.

8.3. Van kracht blijvende bepalingen. Als een of meer bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden geacht, blijven de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen onverminderd van kracht.

8.4. Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden. ON THAT ASS kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. We stellen je minimaal 30 dagen voordat dergelijke wijzigingen op jou van toepassing zijn, op de hoogte.

8.5. Elektronische communicatie. We sturen je informatie over je account (zoals betalingsautorisaties, facturen, wachtwoordwijzigingen, wijzigingen van je Betaalmiddel(en), bevestigingsberichten en kennisgevingen) uitsluitend in elektronische vorm, bijvoorbeeld via e-mail naar het e-mailadres dat je hebt opgegeven bij je registratie.

Laatst bijgewerkt op: 07-05-2020